Welkom op de site kindercoachpraktijk Bij de hand!

Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen lekker in hun vel zitten. Ze brengen dat misschien niet zo onder woorden maar aan hun gedrag op school en/of thuis is dat wel te merken. Dit kan zich uiten in allerlei verschillende gedragskenmerken, bijvoorbeeld in zichzelf terugtrekken, veel verdriet hebben of juist heel boos gedrag laten zien. Als ouder kun je het gevoel hebben dit niet meer zelf op te kunnen lossen en je daardoor machteloos gaat voelen. Als kindercoach wil ik kinderen helpen zich bewust te worden van wat er speelt. Spelenderwijs en gebruikmakend van hun eigen talenten en mogelijkheden leer ik kinderen zelf hun oplossingen te vinden. Dit geeft kinderen zelfvertrouwen en maakt ze sterk en weerbaar.

Inge Langenbach

Kindercoachpraktijk Bijdehand